Käyttöehdot

Tämän sivuston käyttö

Tätä sivustoa hallinnoi ja ylläpitää HRA Pharma, jonka pääkonttori sijaitsee osoitteessa
15, rue Béranger, 75003 PARIS, France (puhelin: + 33 (0) 1 40 33 11 30). Pääsy tälle sivustolle ja sen käyttö on näiden ehtojen ja kaikkien sovellettavien lakien ja määräisten alaista. Siirtymällä tälle sivustolle ja käyttämällä sitä hyväksyt rajoituksetta ja varauksetta nämä ehdot.

HRA Pharma pidättää oikeuden muuttaa näitä ehtoja milloin tahansa ilman eri ilmoitusta sen tarpeelliseksi katsoessaan, minkä vuoksi nämä ehdot on suositeltavaa tarkistaa säännöllisesti.

Tämä sivusto on julkinen.

Tätä sivustoa ei ole tarkoitettu käytettäväksi lääketieteellisenä ohjeena tai mielipiteenä. Mitään tällä sivustolla esitettyä ei saa missään tilanteessa käyttää lääketieteelliseen diagnoosin tekemiseen, sillä siihen tarvitaan aina asianmukaisen pätevyyden omaava lääkäri.

Sisältö ja vastuu

Tämä sivusto on laadittu tarjoamaan yleistä tietoa rakkuloista, huuliherpeksestä, vaivaisenluista, kovettumista, liikavarpaista ja kantapään halkeamista ja tällaisten haavaumien hoidosta ja ehkäisystä sekä yksityiskohtaista tietoa Compeed-tuotteiden eduista. Sivusto on kehitetty kansainvälisten määräysten periaatteiden mukaisesti.

Hyväksyt, että siirryt sivustoon ja käytät sivustoa ja sen sisältöä omalla vastuullasi. HRA Pharma ja kaikki tämän sivuston laadintaan, tuottamiseen tai toimittamiseen osallistuneet osapuolet poissulkevat täten nimenomaisesti

kaikki ehdot, takuut ja muut edellytykset, joiden saatettaisiin muuten olettaa olevan olemassa säännöksen, yleisen käytännön tai tasapuolisuuden vuoksi
kaikki vastuut suorista, epäsuorista tai välillisistä käyttäjälle aiheutuvasta menetyksistä tai vahingoista, jotka ovat seurausta tähän sivustoon siirtymisestä, sen käyttämisestä tai kyvyttömyydestä käyttää sitä tai sen sisällön virheistä tai puutteista.
HRA Pharma ei vastaa mistään menetyksistä tai vahingoista, jotka aiheutuvat ruuhkauttamishyökkäyksistä, viruksista tai muusta teknisesti haitallisesta aineistosta, joka voi saastuttaa käyttäjän tietokoneen, tietokoneohjelmat, tiedot tai muun yksinoikeudellisen aineiston sivustoon sisältyvän äänen, videon, datan, tekstin tai muun ominaisuuden käyttämisen vuoksi.

Rekisteröityminen ja yksityisyyden suoja

HRA Pharma kunnioittaa sivustoon rekisteröityneiden käyttäjien yksityisyyden suojaa. Lisätietoja käyttäjien henkilötietojen keräämisestä ja käytöstä on tietosuojakäytännössä.

Tavaramerkit ja logot

Et saa käyttää millään tavalla tällä sivustolla käytettyjä tavaramerkkejä ja logoja.

Tekijänoikeudet

Sivuston kaikkien tekijänoikeuksien haltija tai lisenssinhaltija on HRA Pharma. Kaikki tällaiset oikeudet pidätetään. Voit ladata ja säilyttää kiintolevyllä tai paperitulosteena yhden kopion tässä sivustossa julkaistusta aineistosta vain henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöön edellyttäen, että et poista mitään tekijänoikeuksia tai muita omistusoikeuksia koskevia ilmoituksia. Et saa muulla tavoin osittainkaan kopioida, jaella, esittää, ladata, muokata, julkaista uudelleen, lähettää tai käyttää materiaalia ilman HRA Pharma kirjallisesti antamaa ennakkosuostumusta. Et saa osittainkaan peilata toiselle verkkopalvelimelle HRA Pharman tässä sivustossa julkaisemaa aineistoa, etkä saa kopioida mitään tällä sivustolla julkaistussa aineistossa olevaa grafiikkaa.

Mitään näissä ehdoissa mainittua ei pidä tulkita siten, että se antaisi epäsuorasti, estoppel-periaatteen mukaisesti tai muulla tavoin minkäänlaisen lisenssin tai oikeuden mihinkään HRA Pharman tai minkään kolmannen osapuolen patenttiin tai tavaramerkkiin. Ellei edellä nimenomaisesti toisin todeta, mitään näissä ehdoissa mainittua ei pidä tulkita siten, että se antaisi minkäänlaisen lisenssin tai oikeuden mihinkään tekijänoikeuden alaiseen teokseen, jonka HRA Pharma omistaa tai johon sillä on lisenssi.

Oikeuksien varaukset

HRA Pharma varaa oikeuden muuttaa tai poistaa tämän sivuston aineistoa milloin tahansa asiasta erikseen ilmoittamatta.

Sovellettavat lait

Näihin ehtoihin ja niiden tulkintaan sovelletaan Ranskan lakeja ja kaikki näihin ehtoihin liittyvät tai niistä johtuvat erimielisyydet ratkaistaan yksinomaan Ranskan tuomioistuimissa.

Muut ehdot

Jos mikä tahansa näiden ehtojen määräys katsotaan lainvastaiseksi, pätemättömäksi tai toimeenpanokelvottomaksi, kyseinen määräys erotetaan muista ilman, että se vaikuttaa jäljelle jäävien määräysten pätevyyteen, laillisuuteen tai toimeenpanokelpoisuuteen. Ellei nimenomaisesti toisin todeta, nämä ehdot muodostavat koko sopimuksen sinun ja HRA Pharman välillä liittyen tämän sivuston ja sen sisällön käyttöön.