Tietosuojakäytäntö

HRA Pharma kiinnittää erityistä huomiota henkilötietojen suojaamiseen ja yksityisyyden suojaan ja sitoutuu kunnioittamaan niitä seuraavien perusarvojen mukaisesti: kunnioittamaan yksilöiden odotuksia, jotka koskevat heidän henkilötietojensa käyttöä, rakentamaan ja säilyttämään kuluttajien ja muiden asianosaisten henkilöiden ja organisaatioiden luottamuksen, estämään henkilötietoihin ja yksityisyyden suojaan liittyvät vahingot ja noudattamaan lakien ja määräysten kirjainta ja henkeä henkilötietojen suojaamista koskien.

HRA Pharma tarjoaa verkkoresursseja antaakseen terveyteen ja yhtiön tuotteisiin liittyvää tietoa.

Tällä tietosuojakäytännöllä HRA Pharma sitoutuu rekisterinpitäjän ominaisuudessa käsittelemään henkilötietojasi huolellisesti ja ainoastaan niihin tarkoituksiin, joita varten henkilötietoja on kerätty, HRA:n perusarvojen ja soveltuvien lakien, erityisesti yleisen tietosuoja-asetuksen (Asetus (EU) 2016/679), mukaisesti.

Tämä tietosuojakäytäntö koskee henkilötietoja, joita kerätään verkkosivuston www.compeed.com (”verkkosivusto”) kautta.

Termejä ”henkilötiedot”, käsittely”, ”rekisterinpitäjä”, ”henkilötietojen käsittelijä” ja ”tietosuojaviranomainen” käytetään niiden yleisen tietosuoja-asetuksen (Asetus (EU) 2016/679) 4 artiklassa määritellyssä merkityksessä.

1. Tiedot, joita sinusta kerätään tähän verkkosivustoon siirtyessäsi

 • Tiedot, jotka annat itse ottaessasi meihin yhteyttä: kerättävien tietojen pääryhmät ovat sähköpostiosoitteesi, sähköpostiviestisi sisältö ja antamamme vastaus.
 • Tiedot, jotka sinusta kerätään tähän verkkosivustoon siirtyessäsi: nämä tiedot kerätään verkkosivuston käytön yhteydessä ilman, että itse aktiivisesti antaisit niitä, käyttäen lukuisia teknologioita, erityisesti IP-osoitteita, evästeitä, Internet-tunnisteita ja selaustietoja. Kerättävien tietojen pääryhmät ovat:
  • Toimialue ja palvelin (isäntä), josta siirryt tähän verkkosivustoon internetissä
  • virhetapauksissa sen verkkosivuston osoite, josta siirryt yhtiömme verkkosivustoon
  • tähän verkkosivustoon tehtyjen vierailujen päivämäärä, kellonaika ja kesto sekä useimmin avatut sivut
  • IP-osoitteesi
  • tietokoneesi käyttöjärjestelmä ja käyttämäsi verkkoselaimen tiedot.

Lisätietoja HRA Pharman evästeiden käytöstä on verkkosivustomme alatunnisteesta löytyvässä evästekäytännössä. Tästä evästekäytännöstä löydät tietoa siitä, kuinka voit poistaa kaikki evästeet käytöstä, jos et hyväksy niiden käyttämistä.

2. Mitä tarkoituksia varten tietoja käsitellään ja mikä on käsittelyn oikeudellinen peruste?

Tarkoitukset Oikeudellinen peruste
Kysymystesi hallinnointi ja niihin vastaaminen Kysymyksiisi vastaaminen lakisääteisten velvollisuuksiemme täyttämiseksi ja oikeutetun etumme mukaisesti
Kaupallisiin tarpeisiimme, erityisesti tietojen analysointiin, auditointeihin, uusien tuotteiden kehittämiseen, verkkosivustomme parantamiseen, tuotteidemme ja palveluidemme parantamiseen, verkkosivuston käytön painotusten tunnistamiseen, verkkosivuston räätälöintiin mieltymistesi mukaisesti ja myynninedistämiskampanjoidemme tehokkuuden selvittämiseen Liikesuhteemme kehittäminen oikeutetun etumme mukaisesti
Verkkosivuston hallinta ja ylläpito (katso evästekäytäntömme) Verkkosivuston ylläpitäminen oikeutetun etumme mukaisesti
Tilastojen laadinta verkkosivuston käytöstä (katso evästekäytäntömme) verkkosivustomme laadun parantamiseksi Antamasi suostumus
Vastaanotettujen haittavaikutuksia koskevien tietojen tai laatureklamaatioiden hallinta Lakisääteisten velvoitteidemme täyttäminen

3. Ketkä vastaanottavat henkilötietojasi?

Pääsy henkilötietoihisi on tarkoin rajoitettu HRA Pharman palveluksessa työskenteleviin valtuutettuihin henkilöihin. Näiden henkilöiden on tarpeen päästä käsiksi henkilötietoihisi työtehtäviensä suorittamiseksi.

Yllä mainittujen vastaanottajaryhmien lisäksi HRA Pharma lähettää henkilötietojasi valtuutetuille henkilötietojen käsittelijöille, jotka käsittelevät henkilötietojasi HRA Pharman puolesta. Kuluttajasuhteiden hoitoon osallistuvia henkilötietojen käsittelijöitä ovat CPM France ja RNI Conseil.

HRA Pharma luovuttaa henkilötietojasi myös asianomaisille viranomaisille soveltuvien lakien sitä vaatiessa.

Henkilötietojasi käsitellään kaikissa tapauksissa henkilötietojen suojaamista koskevien soveltuvien lakien ja erityisesti asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti.

4. Kuinka kauan henkilötietojasi säilytetään?

Soveltuvien tietosuojamääräysten mukaisesti sinusta sivustoon siirtyessäsi kerättäviä tietoja ei säilytetä pidempään kuin kahden vuoden ajan.

Henkilötietojesi osalta säilytysaika on

 • kolme vuotta, kun henkilötietoja käsitellään verkkosivuston hallintaa ja ylläpitoa varten sekä tilastojen laatimiseksi verkkosivuston käytöstä
 • kymmen vuotta viimeisen tuote-erän kaupallistamisen jälkeen, kun henkilötietoja käsitellään vastaanotettujen haittavaikutuksia koskevien tietojen tai laatureklamaatioiden hallitsemiseksi.

5. Siirrot Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei käsitellä Euroopan talousalueen ulkopuolella.

Euroopan talousalueen ulkopuolella tulisi käsitellä vain koostettuja tai anonymisoituja tietoja.

6. Tietoturva

HRA Pharma toteuttaa asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet varmistaakseen asianmukaisen turvallisuustason aiheutuvaan riskiin nähden ja suojatakseen henkilötietosi luvattomalta pääsyltä, luovuttamiselta, muuttamiselta tai tuhoamiselta.

7. Mitkä ovat oikeutesi? Kuinka voit käyttää niitä?

Sinulla on sovellettavan lainsäädännön, erityisesti asetuksen (EU) 2016/679, nojalla lukuisia oikeuksia henkilötietojasi koskien. Nämä oikeudet ovat seuraavat:

 • Tarkastusoikeus – Voit pyytää nähtäväksi henkilötiedot, joita HRA Pharma sinusta säilyttää. Pyynnön yhteydessä HRA Pharma voi pyytää sinusta tiettyjä tietoja voidakseen vahvistaa henkilöllisyytesi ja tarkastusoikeutesi ja voidakseen hakea ja toimittaa sinulle henkilötiedot, joita HRA Pharma sinusta säilyttää. Jos emme pysty järjestämän pääsyä henkilötietoihisi (henkilötiedot ovat esimerkiksi voineet tuhoutua tai ne on saatettu poistaa tai anonymisoida), ilmoitamme sinulle syyn siihen.
 • Henkilötietojen korjaaminen tai poistaminen – HRA Pharma pyrkii varmistamaan, että sen hallussa olevat henkilötiedot ovat täsmällisiä, ajantasaisia ja täydellisiä. Jos katsot, että HRA Pharman sinusta säilyttämät henkilötiedot ovat virheellisiä, epätäsmällisiä, puutteellisia tai vanhentuneita, voit pyytää kyseisen tiedon muuttamista tai korjaamista. Jos henkilötieto todetaan epätäsmälliseksi, puutteelliseksi tai vanhentuneeksi, korjaamme sen.
 • Suostumuksen peruuttaminen – jos olet antanut suostumuksen tietojesi käsittelyyn, sinulla on oikeus koska tahansa peruuttaa suostumuksesi, millä ei kuitenkaan ole vaikutusta käsittelyn lainmukaisuuteen ennen suostumuksesi peruuttamista.
 • Käsittelyn vastustaminen – voit vastustaa henkilötietojesi käsittelyä profilointi mukaan lukien erityiseen henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvällä perusteella tietosuojalaissa säädetyllä tavalla. Sinulla on aina oikeus vastustaa käsittelyä, kun profilointi liittyy suoramarkkinointiin.
 • Käsittelyn rajoittaminen – sinulla on oikeus saada meiltä rajoitus käsittelyyn tietyissä tapauksissa tietosuojalaissa säädetyllä tavalla.
 • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen – sinulla on oikeus saada meille luovuttamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, kun käsittely perustuu antamaasi suostumukseen tai sopimukseen. Sinulla on myös oikeus pyytää meitä lähettämään ne toiselle valitsemallesi rekisterinpitäjälle.
 • Valitukset – sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle, jos katsot, että HRA Pharma ei ole noudattanut yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimuksia henkilötietoihisi liittyen.

Jos haluat käyttää mitä tahansa näistä oikeuksista, lähetä meille asiaa koskeva pyyntö sähköpostitse osoitteeseen dataprivacy@hra-pharma.com tai kirjeitse osoitteeseen Laboratoire HRA Pharma, 15 rue Béranger, 75003 Paris, France. Ilmoita pyynnössä etu- ja sukunimesi ja liitä mukaan kopio henkilökortistasi.

Jos sinulla on selvittämättömiä kysymyksiä, sinulla on myös oikeus tehdä asiasta valitus asuin- tai työskentelymaasi tai väitetyn rikkomuksen tapahtumispaikan tietosuojaviranomaiselle.

Voimaantulopäivä: 25. toukokuuta 2018