Käyttöehdot

Tämän sivuston sisältö on Johnson & Johnson Consumer Nordic, a division of Janssen-Cilag Oy:n omistuksessa ja valvonnassa. Sitä koskevat kansainväliset tekijänoikeussäädökset. Sivuston käyttö on sallittua vain yksityiseen, ei-kaupalliseen tarkoitukseen. Sisällön muuttaminen tai jäljentäminen ei ole sallittua. Sisällön kopioiminen tai muu käyttö ei myöskään ole sallittua.Sivuston omistaja tekee parhaansa varmistaakseen, että sivuston tiedot ovat päivitettyjä ja paikkansapitäviä, mutta ei väitä, takaa tai vakuuta, että sivuston sisältö on tarkkaa, ajantasaista tai täydellistä. Sivuston omistaja ei ole vastuussa mistään omaisuus- tai henkilövahingoista, jotka aiheutuvat sivuston käytöstä, sivuston käyttökatkoista tai käyttäjän luottamisesta sivuston sisältöön. Sivusto on tarkoitettu Suomessa asuvien henkilöiden käyttöön.

Sivustossa voi olla linkkejä tai viittauksia muihin sivustoihin. Tämän sivuston omistaja ei kuitenkaan ole vastuussa muiden sivustojen sisällöstä eivätkä myöskään korvausvastuussa omaisuus- tai henkilövahingoista, jotka aiheutuvat niiden sisällöstä. Mahdolliset linkit muihin sivustoihin on tarkoitettu vain tämän sivuston käyttäjien avuksi.

Sivustossa mainitut tuote- ja tavaramerkit, tuotenimet, yritysprofiilit ja tuotteet ovat kansainvälisesti suojattuja. Näitä ei saa käyttää ilman sivuston omistajan kirjallista lupaa, lukuun ottamatta käyttöä yrityksen tuotteiden ja palvelujen tunnistamiseen.

Kaikkia tähän sivustoon annettuja henkilökohtaisia tietoja koskee sivuston Yksityisyyden suoja . Tämän sivuston omistajalla on oikeus käyttää ja kopioida kaikkia sivustossa käsiteltäviä tietoja, mukaan lukien ideat, keksinnöt, konseptit, tekniikat ja taitotieto käyttökohteesta riippumatta. Käyttökohteeksi lasketaan myös kolmannelle osapuolelle siirtäminen ja/tai tuotteiden ja palvelujen kehittäminen, valmistaminen tai markkinointi.

Tähän sivustoon tietoja antanut tai omistajalle tietoa lähettänyt käyttäjä on vastuussa annetun tiedon paikkansapitävyydestä ja oikeellisuudesta. Antaessaan tietoja tähän sivustoon käyttäjä vakuuttaa, että käyttäjällä on oikeus luovuttaa kyseiset tiedot tämän sivuston omistajalle

Johnson & Johnson Consumer Nordic,
a division of Janssen-Cilag Oy
Vaisalantie 2
02130 Espoo
Y-tunnus: 0922140-8